Hem

Välkommen till Halmstad Skidklubb

 

Här samlas vi som som bor i Halmstad med omnejd och har ett gemensamt intresset i skidåkning. Givetvis är du som inte bor i vår direkta närhet också välkommen att vara med i vårt härliga gäng. Tillsammans tränar vi, umgås och samlas kring det gemensamma skidintresset - gammal som ung. På vår hemsida hittar du information om träningar, tävlingar och andra sammankomster. Här hittar du också information om medlemskap och vilka förmåner det innebär.

 

Välkommen!

Det är dags för årsmöte i klubben

- varmt välkommen att delta!

 

 

Dagordning Halmstad Skidklubbs årsmöte onsdagen den 27 september kl. 18:00 på Halmstad Golfarena.

 

 

Dagordning:

 

 

1. Mötets öpnande.

2. Frågan om mötets behöriga utlysande.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4. Val av protokolljusterare och rösträknare.

5. Föredragning av styrelsens berättelse.

6. Revisorns berättelse.

7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Fastställande av årsplan och budget för kommande verksamhetsperiod.

9. Fastställande av årsavgift.

10. Val av ordförande för kommande verksamhetsperiod.

11. Val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av två år

12. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats av röstberättigad medlem minst 14 dagar före mötet.

13. Avslutning av mötet.

 

 

 

Stötta vår verksamhet

 

Vi söker dig/er som vill vara med och stötta vår verksamhet som växer. Alla bidrag är välkomna stora som små. Det kan röra sig om ekonomiskt stöd likaväl som aktiva arbetsinsatser.

 

Vill du vara med och bygga en skidkul verksamhet i Halmstad så är du varmt välkommen att kontakta någon i styrelsen.

 

Våra partners:

Copyright © All Rights Reserved